โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยงเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Tourism) ในรูปแบบของ Factory Tour เป็นโครงการที่ต้องการจัดทำศูนย์กลางในการติดต่อเพื่อพานักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจจากต่างประเทศ ที่มีความสนใจสินค้าของประเทศและต้องการเยียมชมการผลิต ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ต่างๆของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมโรงงานต่างๆ ศูนย์หัตถกรรมต่างๆ สถานที่แสดงผลงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาของคนไทย รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตหรือหัตถกรรมภายในประเทศ 
จากแหล่งดินขาว ที่มีชื่อเสียง ณ.จังหวัดลำปาง สู่กระบวนการสร้างสรรผลงานด้วยภูมิปัญญาของช่างเซรามิคโบราณประกอบกับฝีมืองานช่างปูนปั้นและงานช่างวาดเขียนลวดลาย ทำให้เกิดเรื่องราวของงานเซรามิคขึ้น โดยฝีมืองานช่างต่างๆถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การเคลือบกระเบื้องและใช้สีด้วยธรรมชาติ ไม่มีสารพิษ ทำให้เกิดผลงาน Ceramic painting (Blue & White) แต่ด้วยระบบอุตสาหกรรม Ceramic Painting ในปัจจุบันนี้ กำลังเข้ามาแทนที่ฝีมืองานช่างวาดลวดลายด้วยมือที่กำลังทำให้เสน่ห์งาน Painting จะหมดไป ดังนั้น Blezz มองเห็นถึงคุณค่า และเสน่ห์ของเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยลวดลายและเส้นสายบนพื้นผิวเซรามิค จึงอยากแสดงความเป็นตัวตนของ Blezz ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราว สืบสาน และอนุรักษ์ภูมิปัญญางานช่างเซรามิคด้วยลวดลายโบราณ ผสมผสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย  นอกจากนี้ Blezz ยังสามารถสร้างเรื่องราวและถ่ายทอดเรื่องราวและความเป็นตัวตนของคนๆนั้นด้วยลวดลายเฉพาะตัว ที่คุณสามารถกำหนด และอยากมีชิ้นเดียวในโลกที่เป็นของคุณเท่านั้น “Create  your masterpiece, complete your Signature”

สถานที่ Workshop : บริษัท เดอะตรีทัช เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (สาขานนทบุรี หรือสาขาเสรีไทย) 

เปิดให้เข้าชม : ทุกวันอังคาร / อาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน / ช่วงเวลา 12:30-16:00 น.

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 10-12 คนต่อรอบ

ระยะเวลากิจกรรม Workshop : 3 ชั่วโมง พร้อม อาหารว่าง + เครื่องดื่ม

เวลา 12:30 - 13:00 น. ลงทะเบียนและเริ่มกิจกรรม Workshop
เวลา 13:00 - 13:30 น. แนะนำความเป็นความเป็นมาของกระเบื้องเซรามิค มีพรีเซ้นเทชั่น เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การการต่อยอดเพิ่มมูลค่า
เวลา 13:30 – 16:00 น. กิจกรรม Workshop (เรียนรู้การปั้นดินและวาดลวดลายบนเซรามิค) การถอดรหัสลวดลายงานจากความเป็นสไตล์โคโลเนี่ยลที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีต (ผสมผสานระหว่างความเป็นตะวันออกและตะวันตก) (ได้เป็นเซ็ทตุ้มหูและสร้อยคอเซรามิคจากฝีมือตนเอง)

หมายเหตุ: ผลงานในกิจกรรมครั้งนี้ เราจะทำส่งผลงานกลับให้ผู้ร่วมกิจกรรม หลังจากได้เข้าเตาเผาเซรามิคเรียบร้อยแล้ว ทางไปรษณีย์ เนื่องจากเซรามิคต้องใช้เวลาในการเผานาน จึงไม่สามารถนำกลับบ้านได้เลย