สมาชิกสมทบ-บุคคลธรรมดา (ทบ.) กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(ทบ 1499) นาง อัจฉรา ทิพยรัต

(ทบ 1816) นาวสาว น้อมจิตร บุญญาภิสมภาร

(ทบ 2162) นาง รัตนาวลี โลหารชุน