งานแสดงสินค้า Ambiente India

เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Ambiente India จัดขึึ้นวันที่ 27-29 มิถุนายน 2560 มีสมาชิกสนใจร่วมออกบูธ 12 บริษัท

https://ambiente-india.in.messefrankfurt.com/newdelhi/en.html