กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft Industry) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- แชร์ประสบการณ์และเทคนิคการขายสินค้าผ่าน Online Marketplace / วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. / โดย คุณพิมฑิณา อโนทัยสินทวี ผู้เคยได้รับรางวัลผู้ขายดีเด่น จาก Shopee

- แชร์ประสบการณ์การขายของ Online ทาง Lazada และ Shopee / วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. / โดย คุณอาทิตย์ ฤทธีวารี เจ้าของแบรนด์สินค้าขายผ่านออนไลด์ และ ออฟไลด์

- ถ่ายทำ VDO Presentation / วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2563 / เพื่อนำ VDO ไปนำแนะนำกับหน่วยงานต่างๆ ให้เห็นถึง ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก

- การประชุมสามัญประจำปี 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / วันที่ 29 กรกฎาคม  2563 ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1 - 3 ไบเทค บางนา / เลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Transform Before Disruption” / วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 / โดย อาจารย์ ปวินท์ เจริญรุ่งศิริ ผู้บริหาร บริษัท Passive Selling Online และผู้เชี่ยวชาญการขายสินค้าผ่าน Alibaba

- จัดการประชุมสามัญประจำปี / วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรม เจ้าพระยา ปาร์ค / โดย นางริดา ศรีหล่มสัก ได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มฯ วาระปี 2563-2565

- ร่วมพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ / วันที่ 23 มกราคม 2563 / ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) CEA

- การเปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่มฯ /  วันที่ 14 มกราคม 2563 / ได้รับมติเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อกลุ่มฯ เป็น กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft Industry Club)

- การเข้าพบผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) / วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30น. ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก / ความร่วมมือระหว่างกลุ่มฯ และสำนักงานฯ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ และผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

- ได้รับเชิญเข้าร่วมเปิดพิธีในงาน Amazing THAILAND Brand Made in Thailand / วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า ICON Siam / นายศิลปชัย วัชระ (วาระปี 2559-2562) ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์

- สมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมออกงานงานแสดงสินค้า Ambiente India / งานแสดงสินค้า จัดขึึ้นวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 / งานแสดงสินค้า ณ ประเทศอินเดีย โดยการสนับสนุนของ SMI และ สสว.

- การประชุมสามัญประจำปี 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / ระยะเวลาโครงการ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 15 มิถุนายน 2561 / โครงการพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

บริษัท มาลามาลี จำกัด

 • Parrot Tulip
  390.00 ฿
 • Phaleanopsis Orchid in ceramic pot
  2,850.00 ฿
 • Dutch Iris
  450.00 ฿
 • Magnolia
  500.00 ฿

บริษัท กู๊ดยูส จำกัด

 • นาฬิกาไม่เจาะผนัง รุ่น V1Mสีดำล้วน
  880.00 ฿
 • เข็มนาฬิกา พร้อมเครื่อง iรุ่น V2MH สีดำเหลือง
  240.00 ฿
 • ขายดี
  นาฬิกาไม่เจาะผนัง V2M สีดำแดง ontimewallclock
  990.00 ฿
 • นาฬิกาไม่เจาะผนัง V1M สีรุ้ง Rainbow
  990.00 ฿

บริษัท นิธินันท์ จำกัด

 • Match Cloth Rack
  2,700.00 ฿
 • XTRO Bench
  4,800.00 ฿
 • XTRO Armchair
  9,900.00 ฿
 • Boyo Bed
  18,000.00 ฿

บริษัท สามพิม จำกัด

 • กระเป๋าหนัง 2
  3,000.00 ฿
 • กระเป๋าหนัง 1
  5,000.00 ฿